صبر کنید...
 
|
۰۲۱-۲۲۰۰۲۴۳۳ : تماس با تیم ما

اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل | ترفندهایی برای جلوگیری از پرهیز آنها

اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل | ترفندهایی برای جلوگیری از پرهیز آنها

10 مورد از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلب‌توجه مخاطبان تبلیغات در گوگل است، که روزبه روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. اما برخی اشتباهات هزینه‌بر می‌توانند تأثیرات منفی را بر عملکرد کمپین‌ها داشته باشند. در ادامه به برخی از این اشتباهات و راهکارهای جلوگیری از آنها اشاره می‌شود:

نبود استراتژی مشخص از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

یکی از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل عدم وجود استراتژی مشخص و کارآمد در اجرای کمپین تبلیغاتی است. این اشتباه می‌تواند به طور مستقیم به افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای جلوگیری از آن پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم تدوین یک استراتژی دقیق و مشخص قبل از شروع به تبلیغات در گوگل. بسیاری از تبلیغ‌دهندگان، به طور عجولانه و بدون برنامه‌ریزی کافی، تبلیغات خود را شروع می‌کنند و ازاین‌جهت نتایج بهینه را نمی‌بینند.

راهکارها:

 • تعیین هدف‌ها
 • تحلیل مخاطبان
 • تحقیق در مورد رقبا
 • انتخاب کلمات کلیدی مستعد
 • تعیین بودجه متناسب
 • استفاده از گزینه‌های تنظیمات موجود
 • پیگیری و به‌روزرسانی دوره‌ای

نبود استراتژی مشخص از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

انتخاب نادرست کلمات کلیدی از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

مورد بعدی که از اقدامات مهم در تبلیغات گوگل است، انتخاب و استفاده صحیح از کلمات کلیدی است. اما اشتباهات در این زمینه می‌توانند به افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی منجر شوند. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای جلوگیری از آن پرداخته می‌شود:

اشتباه: استفاده نادرست یا عدم به‌روزرسانی مناسب کلمات کلیدی در تبلیغات گوگل. این اشتباه می‌تواند منجر به نمایش تبلیغات در جستجوهای ناصحیح و بدون ارتباط با محصول یا خدمات شما شود.

راهکارها:

 • تحقیق کلمات کلیدی
 • استفاده از کلمات دقیق
 • استفاده از عبارات کلیدی  (Phrase Match)
 • حذف کلمات کلیدی نامناسب
 • آزمون و به‌روزرسانی مداوم
 • استفاده از Match Types مختلف

عدم بهینه‌سازی صفحه مقصد از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

یکی از عناصر اساسی در موفقیت تبلیغ در گوگل صفحه مقصد یا لندینگ‌پیج است. عدم بهینه‌سازی این صفحه می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش تبدیل‌پذیری منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای بهبود صفحه مقصد پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم بهینه‌سازی صفحه مقصد که باعث کاهش کارآمدی تبلیغات و افزایش نرخ خروج کاربران شود.

راهکارها:

 • تطبیق صفحه با آگهی
 • سرعت بارگذاری مناسب
 • تأکید بر تجربه کاربری موبایل
 • اطلاعات واضح و جذاب
 • استفاده از فراخوان‌ها  (Call-to-Action)
 • فرم‌های ساده و بهینه
 • آزمون  A/B
 • پیگیری و اندازه‌گیری

با بهینه‌سازی صفحه مقصد و اجرای تغییرات موثر، می‌توان کارآمدی تبلیغات گوگل را افزایش و از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل جلوگیری کرد.

عدم بهینه‌سازی صفحه مقصد از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل؛ نادرستی در تنظیم بودجه

یکی از اصول اساسی در تبلیغ گوگل تنظیم بودجه به‌صورت موزون و مناسب است. اشتباهات در این زمینه می‌توانند به افزایش هزینه‌ها و نقص در بهره‌وری منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای جلوگیری از آن پرداخته می‌شود:

اشتباه: تنظیم بودجه بیش از حد یا کمتر از حد، بدون توجه به هدف‌ها و استراتژی تبلیغاتی.

راهکارها:

 • تحلیل دقیق هدف‌ها
 • محاسبه بازده مالی
 • استفاده از تنظیمات روزانه
 • توجه به نوع کمپین
 • تنظیم بودجه در طول زمان
 • استفاده از ابزارهای هدایت تبلیغاتی
 • پیگیری بازدهی بودجه
 • استفاده از گزینه‌های انعطاف‌پذیر

باتوجه‌به هدف‌ها، بازده مالی مورد انتظار و نوع کمپین، تنظیم بودجه خود را بادقت انجام دهید. با این کار از اشتباهات هزینه‌بر جلوگیری کرده و بهینه‌سازی بهتری داشته باشید.

از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل؛ نادرستی در تنظیم بودجه

نادیده‌گرفتن ابزارهای تحلیل از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

ابزارهای تحلیلی همچون Google Analytics بسیار قدرتمند هستند و به تبلیغ‌دهندگان امکان سنجیدن عملکرد تبلیغات و بهینه‌سازی را می‌دهند. نادیده‌گرفتن این ابزارها می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای استفاده از ابزارهای تحلیل در تبلیغات گوگل پرداخته می‌شود که شامل:

اشتباه: نادیده‌گرفتن یا عدم استفاده بهینه از ابزارهای تحلیلی مانند Google Analytics در فرایند تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • تعیین اهداف قابل‌اندازه‌گیری
 • پیگیری کد ردیابی
 • تنظیم اهداف تبلیغاتی
 • آنالیز نقطه‌های خروج
 • آزمون و بهبود
 • پیگیری مسیر کاربران
 • تحلیل کلمات کلیدی
 • تحلیل زمان سایت

اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل با عدم تنظیم گزینه‌های تنظیمات

یکی از اطلاعات مهم در تبلیغات گوگل تنظیمات کمپین و گزینه‌های مختلف آنها است. عدم تنظیم صحیح این گزینه‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای تنظیم گزینه‌های تنظیمات تبلیغات در گوگل پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم تنظیم درست گزینه‌های تنظیمات در کمپین‌های تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • تعیین هدف کمپین
 • تنظیمات هدف  (Campaign Goals)
 • تنظیمات محل جغرافیایی  (Geographic Targeting)
 • تنظیمات تبلیغ  (Ad Settings)
 • تنظیمات روزانه/هفتگی بودجه
 • تنظیمات زمانی  (Time Settings)
 • تنظیمات تبلیغ نمایشی  (Display Ad Settings)
 • تنظیمات محتوای حاشیه‌نشین  (Ad Placement Settings)
 • استفاده از ابزارهای نظارت و بهینه‌سازی
 • آزمون و بهبود مداوم

باتوجه‌به اهداف و نیازهای کمپین، تنظیمات را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهید تا از اشتباهات هزینه‌بر در این زمینه جلوگیری کنید.

اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل با عدم تنظیم گزینه‌های تنظیمات

عدم به‌روزرسانی کمپین از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

یکی از اصول اساسی تبلیغات در گوگل به‌روزرسانی دوره‌ای کمپین‌ها و تنظیمات آنها است. عدم به‌روزرسانی منظم می‌تواند به کاهش بازدهی و افزایش هزینه‌ها منجر شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای به‌روزرسانی کمپین در تبلیغات گوگل پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم به‌روزرسانی منظم تنظیمات و کمپین‌ها در تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • بررسی و به‌روزرسانی کلمات کلیدی
 • بررسی تبلیغ‌ها و متن‌های تبلیغاتی
 • به‌روزرسانی صفحه‌های مقصد (لندینگ‌پیج)
 • تحلیل عملکرد کمپین
 • تنظیمات هدف
 • تنظیمات تاریخچه  (Historical Data)
 • بررسی مخاطبان و گروه‌های تبلیغاتی
 • آزمون‌های  A/B

با به‌روزرسانی منظم کمپین‌ها و تنظیمات در تبلیغات گوگل، می‌توانید عملکرد بهتری داشته باشید و از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل جلوگیری کنید.

نادیده‌گرفتن رقبا از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

رقبا در دنیای تبلیغات گوگل یکی از عوامل مهم برای موفقیت است. عدم مطالعه و تجزیه‌وتحلیل رقبا می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی تبلیغات شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای مقابله با عدم توجه به رقبا در تبلیغات گوگل پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم توجه به رقبا و عدم تحلیل فعالیت‌ها و استراتژی‌های آنها در تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • تحقیق در خصوص رقبا
 • بررسی کلمات کلیدی رقبا
 • آنالیز تبلیغات رقبا
 • بررسی صفحات مقصد رقبا
 • تحلیل نگاشت کلمات کلیدی
 • بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا
 • آزمون ایده‌آل‌ها
 • استفاده از ابزارهای تحلیل رقبا
 • تعیین استراتژی متفاوت
 • پیگیری مداوم

باتوجه‌به عملکرد رقبا و فعالیت‌های آنها، می‌توانید استراتژی تبلیغاتی خود را بهینه‌تر کرده و از اشتباهات هزینه‌بر در تبلیغات گوگل جلوگیری کنید.

نادیده‌گرفتن رقبا از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

انجام تغییرات ناپسند از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

انجام تغییرات ناپسند در تنظیمات تبلیغات گوگل می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی تبلیغات شود. در زیر به بررسی این اشتباه و راهکارهای پیشگیری از انجام تغییرات ناپسند در گزینه‌های تنظیمات تبلیغات گوگل پرداخته می‌شود:

اشتباه: انجام تغییرات ناپسند بدون بررسی دقیق در گزینه‌های تنظیمات تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • برنامه‌ریزی تغییرات
 • آزمون  A/B
 • پشتیبانی از تاریخچه
 • تحلیل عمیق پیش تغییرات
 • تنظیم هدف
 • ارتباط با تیم
 • آگاهی از تبلیغات رقبا
 • پشتیبانی از ابزارهای تحلیل
 • آموزش به عوامل مشتری
 • توجه به بازخوردها

با پیش‌بینی دقیق و برنامه‌ریزی انجام تغییرات، می‌توانید از اشتباهات هزینه‌بر جلوگیری کرده و تبلیغات گوگل خود را به بهترین شکل به‌روز کنید.

عدم پیگیری و به‌روزرسانی از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

یکی از اشتباهاتی که ممکن است در تبلیغ گوگل رخ دهد، عدم پیگیری و به‌روزرسانی منظم در گزینه‌های تنظیمات تبلیغات است. این اقدام می‌تواند به کاهش بازدهی و افزایش هزینه‌ها منجر شود. در ادامه به بررسی این اشتباه و راهکارهای پیشگیری از عدم پیگیری و به‌روزرسانی منظم در گزینه‌های تنظیمات تبلیغات گوگل پرداخته می‌شود:

اشتباه: عدم پیگیری و به‌روزرسانی منظم در گزینه‌های تنظیمات تبلیغات گوگل.

راهکارها:

 • تحلیل دوره‌ای عملکرد
 • بررسی کلمات کلیدی
 • به‌روزرسانی تبلیغات
 • بررسی صفحات مقصد
 • تغییرات در هدف
 • بررسی مخاطبان و موقعیت جغرافیایی
 • استفاده از ابزارهای تحلیل
 • تنظیمات زمانی
 • پیگیری تغییرات در رقبا
 • ارتباط با تیم

عدم پیگیری و به‌روزرسانی از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل

انجام 0 تا 100 تبلیغات گوگل با ادستیتو

استفاده صحیح از کلمات کلیدی یکی از اصول اساسی تبلیغات گوگل است. با انجام تحقیقات دقیق و به‌روزرسانی مستمر، می‌توانید از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و از اشتباهات هزینه بر در تبلیغات گوگل جلوگیری نمایید. با پیگیری منظم و به‌روزرسانی تنظیمات تبلیغات گوگل، می‌توانید بازدهی را بهبود بخشیده و از اشتباهات هزینه‌بر در تبلیغات گوگل جلوگیری کنید. ادستیتو با رعایت این نکات، می‌تواند از اشتباهات هزینه‌بر در تبلیغات گوگل جلوگیری کرده و بهبود کارایی و بازدهی تبلیغات را به همراه داشته باشد. با داشتن یک استراتژی مشخص و کارآمد، احتمال موفقیت تبلیغات در گوگل افزایش می‌یابد و از اشتباهات هزینه‌بر جلوگیری می‌شود.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

آخرین مقالات ادستیتو
تو نباید انتظار داشته باشی هر مدلی ک بقیه بات رفتار نکردن من رفتار کنم من نباید نقص اونارو جبران کنم من ی مدل رفتار دارم ک کاملا با احترام با تو حرف میزنم

ریتارگتینگ چیست | چگونه می‌تواند به کسب‌وکار شما کمک کند؟

ریتار‌گتینگ و دلایل اهمیت آن برای کسب‌وکار در عصر دیجیتالی کنونی، بازاریابی آنلاین به یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. بااین‌حال رقابت فزاینده در فضای مجازی نیازمند استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه‌تر و مؤثرتر است تا بتوان در میان جریان بی‌انتهای اطلاعات و تبلیغات گوگل به مشتریان هدف دست پیدا کرد. در این […]

بیشتر بخوانید
اشتباهات رایج در طراحی سایت | رفع اشتباهات شایع در طراحی رابط کاربری سایت

اشتباهات رایج در طراحی سایت | رفع اشتباهات شایع در طراحی رابط کاربری سایت

اشتباهات رایج در طراحی سایت و رفع آنها طراحی سایت یکی از مهم‌ترین مراحل حضور هر کسب‌وکار در دنیای رقابتی به‌صورت آنلاین است. اشتباهات در این فرایند می‌تواند منجر به کاهش کارایی، نارضایتی کاربران و در نهایت از دست‌دادن فرصت‌های تجاری شود. در این مقاله به برخی از اشتباهات رایج در طراحی سایت و راهکارهای […]

بیشتر بخوانید
جذب مخاطبان با تبلیغات ویدئویی گوگل ادز | این روش چگونه انجام می‌شود؟

جذب مخاطبان با تبلیغات ویدئویی گوگل ادز | این روش چگونه انجام می‌شود؟

جذب مخاطبان با تبلیغات ویدئویی گوگل ادز به چه صورتی انجام می‌شود؟ تبلیغات ویدئویی یکی از شاخه‌های تبلیغات گوگل ادز است. در این بخش شما می‌توانید از امکانات گوگل ادز برای نمایش تبلیغات کسب‌وکار خود در پلتفرم‌های انتشار ویدئو مانند یوتیوب و سایت‌ها و نرم‌افزارهای دیگر استفاده کنید. این گروه از تبلیغات شامل مواردی مانند […]

بیشتر بخوانید